23.09.2017

Μια νέα συνεργασία ανακοινώθηκε μόλις πριν από μερικές μέρες στον χώρο των σύγχρονων πρακτικών και της γεωργίας ακριβείας μεταξύ των εταιρειών GeoSense και ΙΝΑ  ΑΕ., με σκοπό την υιοθέτηση και ώθηση σύγχρονων τεχνικών γεωργίας ακριβείας με χρήση επαγγελματικών drones σε εκτεταμένες εκτατικές καλλιέργειες σε ολόκληρη την Ελλάδα!

H GeoSense -η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που το 2010 έφερε στο προσκήνιο τα drones ως αποτελεσματικά επαγγελματικά εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων και αντιπροσωπεύοντας στην Ελλάδα τους πλέον αναγνωρισμένους οίκους με drones του εξωτερικού- και η ΙΝΑ Α.Ε. -πρωτοπόρος εξωστρεφής εταιρεία εξαγωγικού χαρακτήρα με κύριο αντικείμενο την εξαγωγή βάμβακος και άλλων  αγροτικών προϊόντων με διεθνή πελατολόγιο- δεν θα μπορούσαν να μην ενώσουν τις δυνάμεις τους, παρέχοντας σε ενδιαφερόμενες εκτατικές καλλιέργειες σε όλη την Ελλάδα σύγχρονες λύσεις και εφαρμογές γεωργίας ακριβείας και προσδοκώντας την ώθηση των Ελλήνων παραγωγών σε λύσεις που εξασφαλίζουν αποδεδειγμένα μετρήσιμα αποτελέσματα σχετικά με την μείωση του κόστους παραγωγής και την αντίστοιχη αύξηση της παραγωγής των ελληνικών καλλιεργειών.

«… Η συνεργασία με την ΙΝΑ ΑΕ, είναι μια συνεργασία υψηλής προστιθέμενης αξίας, για εμάς. Στην ΙΝΑ ΑΕ βρήκαμε έναν αξιόπιστο συνεργάτη που θα μας ανοίξει τον δρόμο σε μια νέα ανερχόμενη αγορά», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Βασίλης Πολύχρονος, Τεχνικός Διευθυντής (CTO) της GeoSense, ενώ ο κ. Σίμος Κόκκινος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΙΝΑ ΑΕ τονίζει «… ο αγροτικός τομέας έχει τεράστια περιθώρια βελτιστοποίησης. Πιστεύουμε ότι η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνικών με χρήση drones μπορεί να δημιουργήσει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σε αυτή την προσπάθεια, είναι τιμή μας η σύμπραξη με τη GeoSense, ως έμπειρο και αξιόπιστο συνεργάτη».

Το σημαντικό αυτό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιριών, GeoSense και ΙΝΑ ΑΕ, αναμένεται να αναδείξει σε σύντομο χρονικό διάστημα όλα τα προσδοκώμενα οφέλη που αποφέρει η νέα τεχνολογία των drones στην σύγχρονη γεωργία και σχετίζονται με τη μείωση των εισροών άρα και του κόστους παραγωγής, την αύξηση της παραγωγής και την ποιοτική αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων.

    

Ο Real.gr ανακοινώνει την νέα συνεργασία της GeoSense


Λίγα λόγια για την GeoSense
H GeoSense ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών γεωπληροφορικής και GIS. Μέσα από μια σειρά μετασχηματισμών εξελίχθηκε σε μια εταιρεία με πολύ ισχυρή τεχνογνωσία σε θέματα γεωδαισίας, αυτοματοποιημένης χαρτογραφίας, τηλεπισκόπισης και φωτογραμμετρίας. Το 2010 η GEOSENSE γίνεται η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που φέρνει στο προσκήνιο τα drones ως αποτελεσματικά εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων. Από τότε μέχρι σήμερα, η GeoSense επενδύει σταθερά στην υψηλή εξειδίκευση εργασιών με χρήση drones αντιπροσωπεύοντας στην Ελληνική αγορά τους πλέον αναγνωρισμένους οίκους του εξωτερικού όπως η senseFly, η Sky-Watch και η DJI. Η υψηλή τεχνογνωσία της εταιρείας προκύπτει και από τις διακρίσεις  όπως: Ένα από τα 10 παγκοσμίως senseFly Advanced Service Centers, ένας από τους 5 παγκοσμίως Pix4D Trainers, Sky-Watch beta tester και προσφάτως, μια από τις λίγες αδειοδοτημένες από την ΥΠΑ σχολές χειριστών ΣμηΕΑ.

Λίγα λόγια για την ΙΝΑ ΑΕ
H Εταιρεία ΙΝΑ ΑΕ αποτελεί μια πρωτοπόρο και εξωστρεφή εταιρεία εξαγωγικού χαρακτήρα. Κύριο αντικείμενο είναι η εξαγωγή βάμβακος και άλλων  αγροτικών προϊόντων  με μεγάλο διεθνές πελατολόγιο. Παράλληλα, η ΙΝΑ ΑΕ λειτουργεί ένα υπερσύγχρονο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου βάμβακος εξυπηρετώντας τις οικίες αλλά και τις ανάγκες των πελατών της.

 * για επιστροφή στην ενότητα "Νέα - Ανακοινώσεις" πατήστε εδώ