ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4
mainProductImage

ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4

Το ΕΞΑΡΤΗΣΗ αποτελεί ;ένα λογισμικό Τοπογραφικών Εφαρμογών Το ΕΞΑΡΤΗΣΗ 4 facelift αποτελεί τη συνέχεια του 4, με δυνατότερα χαρακτηριστικά και ανανεωμένο περιβάλλον εργασίας.

Περιγραφή
 Οι νέες προσθήκες αφορούν τόσο την ευχρηστία-λειτουργικότητα του λογισμικού, όσο και την εμφάνιση του.
 
 Όσον αφορά τη λειτουργικότητα, διαφοροποιήθηκαν οι παρακάτω ενότητες: 
  • Ο επεξεργαστής του μοντέλου εδάφους πλέον είναι ο ίδιος που χρησιμοποιείται στο ΕΔΑΦΟΣ 3, παρέχοντας πολύ μεγάλη λειτουργικότητα, ευχρηστία, και ταχύτητα.
  • Η μετατροπή συντεταγμένων και σχεδίων περιλαμβάνει περισσότερα συστήματα. Συνολικά οι μετατροπές εκτελούνται μεταξύ των: ΕΓΣΑ'87, Hatt, TM3°, Θεσσαλονίκης και WGS84 γεωκεντρικές.
  • Η εισαγωγή αρχείων συντεταγμένων εμπλουτίστηκε με νέα format. 
 ...ενω προστέθηκαν:
  • Γεωαναφορά εικόνας raster στο CAD με χρήση World File.
  • Εξαγωγή World File από ήδη γεωαναφερμένη εικόνα.
  • Εισαγωγή και αυτόματη γεωαναφορά εικόνων από το Google Earth
  • Εισαγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους από το Google Earth.
Η συνολική εικόνα του λογισμικού άλλαξε. Το γραφικό περιβάλλον ανανεώθηκε. Εργαστείτε με Ribbon και TaskBars και απολαύστε τη φρεσκάδα της νέας τεχνολογίας.

    

     

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 
Εισαγωγή μετρήσεων και συντεταγμένων
Συμβατότητα με όλα τα καταγραφικά.
Πλήρης συμβατότητα με AutoCAD ZwCAD.
File Manager για να φτιάξετε το δικό σας format αρχείου μετρήσεων, συντεταγμένων ή μετρήσεων ψηφιακού χωροβάτη.
Χρησιμοποιεί και αρχεία παλαιότερων εκδόσεων.
Εισαγωγή από το Excel, CAD (με επιλογή παραθύρου, "τσίμπημα", εξαγωγή από σχεδιαστικές οντότητες)
Εισαγωγή από το πληκτρολόγιο.
Δημιουργία από τοπογραφικά & ρυμοτομικά προβλήματα.
Δημιουργία συντεταγμένων από μετρήσεις.
Δημιουργία μετρήσεων από συντεταγμένες.
 
Ρύθμιση ΕΞΑΡΤΗΣΗ
Οδηγός προθεμάτων - επιθεμάτων 
Οδηγός ιδιοτήτων CAD 
Οδηγός περιγραφών 
Οδηγός ενεργειών 
Οδηγός επιλογής & ρύθμισης σχεδιαστικού 
Οδηγός ρυθμίσεων ταχυμετρίας
 
Επίλυση Οδεύσεων
Όλων των τύπων, αυτόματη αναγνώριση τύπου όδευσης
Γραφική επιλογή κορυφών 
Κορυφές όδευσης από αυτόματα αποθηκευμένο αρχείο 
Έλεγχος υψομετρικών αποκλίσεων και διπλών πλευρομετρήσεων βάση ορίου. 
Έλεγχος αποτελεσμάτων βάση Ελληνικών Κανονισμών
Αποθήκευση αρχείων οδεύσεων στην εργασία (έως 100 οδεύσεις) 
Εξαγωγή πίνακα επίλυσης στο Excel 
Σχεδίαση σκαριφήματος στο CAD 
Επανεπίλυση με αλλαγές κριτιριών, ή μετρήσεων, ή αρχείων σταθερών
 
Επίλυση Δικτύων
Πολλαπλή εμπροσθοτομία 
Πολλαπλή οπισθοτομία 
Πολλαπλή 3Δ οπισθοτομία (χρήση 3Δ αποστάσεων) 
Δίκτυο 2Δ, 3Δ 
Εισαγωγή απευθείας μετρήσεων χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε άλλα αρχεία ή προσεγγιστικές τιμές. 
Εκτύπωση αναφοράς στοιχείων επίλυσης.
Υψομετρικό δίκτυο
 
Γρήγορη επίλυση
Επίλυση χωρίς ελέγχους όλων των μετρήσεων
 
Επίλυση σημείων
Απεριόριστος αριθμός σημείων 
Χρήση παραμέτρων (π.χ. για ύψος στόχου=-999, υψόμετρο σημείο =-100) Λήψη ιδιοτήτων και περιγραφών από μετρήσεις 
Ραπορτάρισμα στο mini σχεδιαστικό για προεπισκόπιση
 
Μετασχηματισμοί συντεταγμένων
  Αλλαγή προβολής ακόμη & ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Αλλαγή κέντρου φύλλου χάρτη (από ΗΑΤΤ σε ΗΑΤΤ), συμπεριλαμβανομένων των μικρών κέντρων 
Από ΗΑΤΤ σε ΕΓΣΑ'87 
Από ΕΓΣΑ'87 σε ΗΑΤΤ 
Από ΗΑΤΤ σε ΤΜ3 
Από ΤΜ3 σε ΗΑΤΤ
  Αλλαγή συστήματος
Μετασχηματισμός ομοιότητας 
Αφινικός μετασχηματισμός 
7-παραμετρικός ομοιότητας 
Πολυωνυμικός 2ου βαθμού 
Πολυωνυμικός 3ου βαθμού
 
Σύνδεση με CAD
  Ραπορτάρισμα σημείων
Επιλλεκτική εμφάνιση στοιχείων (υψόμετρο, κωδικός, περιγραφή, σύμβολο κ.α.) 
Δισδιάστατο ή τρισδιάστατο ραπορτάρισμα 
Χρήση επιπέδων βάση ιδιοτήτων ή περιγραφής 
Όλα τα στοιχεία ραπορτάρονται υπό την επιλεγμένη κλίμακα
  Σχεδίαση απο το κροκί
Σχεδίαση βάση μεμονωμένων κωδικών σημείων ή συνόλων 
Σχεδίαση ανά επίπεδο & βάση περιγραφής 
Δισδιάστατη ή τρισδιάστατη σχεδίαση 
Επιλογή τύπου γραμμής (π.χ. line, polyline, spline κτλ)
  Εργαλεία σχεδίασης
Πλευρομετρήσεις 
Διδιάστατες, τρισδιάστατες 
Με επιλογή σημείων, γραμμών ή πολυγραμμών 
Αναγραφή απόστασης με προ-ορισμένα προθέματα - επιθέματα από τον οδηγό προθεμάτων. 
Ρύθμιση επιθυμητής ακρίβειας (πλήθος δεκαδικών)
Αναγραφή συντεταγμένων Χ,Υ ή Χ,Υ,Η 
Χρήση προθεμάτων, επιθεμάτων 
Δήλωση επιθυμητής ακρίβειας
Δημιουργία μοντέλου εδάφους - Ισοϋψεις καμπύλες
Χρήση Breaklines - Boundaries
Δημιουργία κανάβου 
Επιλογή περιοχής σχεδίασης 
Επιλογή κλεισίματος στην πλησιέστερη υποδιαίρεση κανάβου 
Επιλογή σταυρών ή γραμμών 
Επιλογή θέσης αναγραφής Χ και Υ (πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά, σταυρός) 
Χρήση προθεμάτων, επιθεμάτων 
Σχεδίαση στην επιθυμητή κλίμακα 
Σχεδίαση στο επιθυμητό επίπεδο
Εισαγωγή block, Υπομνημάτων 
Βιβλιοθήκη block την οποία μπορείτε να επεκτείνετε 
Βιβλιοθήκη υπομνημάτων όπου μπορείτε να προσθέσετε και τα δικά σας υπομνήματα 
Εύκολη εισαγωγή 
Σχεδίαση βάση κλίμακας 
"Έξυπνο" υπόμνημα με πεδία attributes
Εισαγωγή δήλωσης Νόμων 651,1337,2308 
Εμβαδομέτρηση 
Με επιλογή polyline οικοπέδου 
Επιλλεκτική παραγωγή πίνακα Εμβαδού
Πίνακας συντεταγμένων 
Σχεδίαση υπό κλίμακα
Οικόπεδο 
Επιλογή αναγραφής συντεταγμένων μέ ή χωρίς υψόμετρο 
Επιλογή αναγραφής πλευρομετρήσεων 
Επιλογή αναγραφής ονομασίας κορυφών 
Επιλογή αναγραφής εμβαδού με ή χωρίς πίνακα 
Επιλογή αναγραφής πίνακα συντεταγμένων
Κατάτμηση 
Κατάτμηση με οποιοδήποτε κριτήριο -παράλληλα, κάθετα (ή με χρήση οποιασδήποτε ευθείας) σε πλευρά 
Σχεδίαση ως πολυγραμμή
Διόρθωση (διατήρηση) εμβαδού 
Επιλέγετε την ψηφιοποιημένη polyline 
Εισάγετε το επιθυμητό εμβαδό του οικοπέδου
Αλλαγή κλίμακας σχεδίου 
Αλλαγή Συστήματος Συντεταγμένων σχεδίου από ένα σύστημα αναφοράς σε άλλο με αφινικό μετασχηματισμό,ομοιότητας,πολυωνυμικό
Γεωαναφορά εικόνων (Rubber Sheet) από ένα σύστημα αναφοράς σε άλλο με αφινικό μετασχηματισμό,ομοιότητας,πολυωνυμικό
Στοιχεία αντικειμένου 
Επιλογή αντικειμένου CAD και εξαγωγή αποστάσεων, συντεταγμένων, αζιμουθίων, κλίσεων κ.α.
Εντοπισμός σημείου στο CAD 
Εξαγωγή σημείων από οντότητες CAD 
Εισαγωγή σημείων από το CAD 
Με τσίμπημα σημείων 
Με μαζική επιλογή
Διαχείριση επιπέδων (Layers)
Μετακίνηση ή διαγραφή έπιλεγμένων οντοτήτων
 
Έντυπα
Έντυπο ανάθεσης - ανάληψης εργασιών 
Πινάκιο αμοιβής μηχανικού
 
Γεωμετρία
Βέλτιστη ευθεία 
Βέλτιστη προσαρμογή κύκλου 
Βέλτιστη προσαρμογή επιπέδου
 
Επεξεργασία αρχείων συντεταγμένων
Αλλαγή περιγραφής (μαζική) 
Αναγωγή συντεταγμένων σε μετρήσεις 
Ανταλλαγή Χ , Υ 
Αραίωση διπλών σημείων 
Έλεγχος διπλών κωδικών 
Μετάθεση συντεταγμένων 
Προσθετική κωδικού 
Φιλτράρισμα σημείων 
Ενημέρωση υψομέτρων από αρχείο ΨΜΕ (ΤΙΝ)
 
Extras
Αναζήτηση μέτρησης, κωδικού, συντεταγμένων κλπ στη βάση δεδομένων 
Τοπογραφική αριθμομηχανή 
Δυνατότητα Auto-Save 
Δυνατότητα μετάβασης στο Tray 
Αναζήτηση και αναφορά αρχείων στο Excel 
Αναζήτηση αναβάθμισης εφαρμογής στο Web 
Άμεση επικοινωνία για αναφορά προβλημάτων με την e-geo 
Διασύνδεση με το ΕΔΑΦΟΣ 2007 (για δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους, ισοϋψών κτλ) 
Ιστορικό εργασιών 
Αρχείο φωτογραφιών εργασίας 
Σημειώσεις εργασίας 
Άπειροι βοηθητικοί πίνακες μετρήσεων και συντεταγμένων 
Πρόσθετα εργαλεία CAD
 
Εργαλεία προσαρμογής
  Manager (Διαχειριστής)
Προσθήκη,αλλαγή,διαγραφή συμβόλων, διασύνδεσή τους με περιγραφέςΠροσθήκη,αλλαγή,διαγραφή υπομνημάτων 
Προσθήκη,αλλαγή,διαγραφή περιγραφών, διασύνδεση με linetypes και blocks 
Προσθήκη,αλλαγή,διαγραφή αυτόματων προθεμάτων αναγνώρισης σημείων
  Γραμμή εντολών (Command Line)
Πλήρης διαχείριση της εργασίας 
Πρόσθετες εντολές και δυνατότητες 
Κλήση εξωτερικών προγραμμάτων
  Μακροεντολές (Macros)
Δημιουργία, αποθήκευση, εκτέλεση ψευδο-script 
Ομαδοποίηση εργασιών 
Παραμετροποίηση
 
 

Ζητείστε περισσότερες πληροφορίες:

information