18.03.2019

Μήνυμα τεχνικής υποστήριξης προς κατόχους δεκτών GPS - GNSS

της Spectra Geospatial

 

Αγαπητοί φίλοι,

Την 6η Απριλίου 2019 – στο τέλος της GPS ημέρας – πρόκειται να πραγματοποιηθεί reset στο χρόνο του συστήματος GPS (GPS week rollover). Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι η πρόκληση πιθανών επιπτώσεων στους δέκτες, όσον αφορά τον εγκλωβισμό των δορυφόρων και τη λήψη των σημάτων τους.

Για τους δέκτες της εταιρείας Spectra Geospatial, το reset του αριθμού της GPS εβδομάδας δεν θα έχει καμία επίπτωση, εφόσον είναι εγκατεστημένη η τελευταία έκδοση του firmware του δέκτη.

Επομένως, θα πρέπει να εγκαταστήσετε, πριν από την 6η Απριλίου 2019, την έκδοση του firmware που αντιστοιχεί στον εκάστοτε δέκτη που αναγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί. Σχετικές οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο εγκατάστασης βρίσκονται στο σύνδεσμο του εκάστοτε firmware.

Firmware ανά τύπο δέκτη

Τύπος Δέκτη Υποστηριζόμενες εκδόσεις Firmware
Minimum Recommended
SP80 V3.38 - Κατεβάστε το από εδώ V3.38 - Κατεβάστε το από εδώ
SP60 V3.38* - Κατεβάστε το από εδώ V3.81* - Κατεβάστε το από εδώ
SP20 V3.67 - Κατεβάστε το από εδώ V3.67 - Κατεβάστε το από εδώ
ProMark 800 V1.9 - Κατεβάστε το από εδώ V1.9 - Κατεβάστε το από εδώ
ProFlex 800 V2.06 - Κατεβάστε το από εδώ V2.06 - Κατεβάστε το από εδώ
ProMark 700 V4.70 V5.00
ProMark 100/200 V2.5 - Κατεβάστε το από εδώ V2.5 - Κατεβάστε το από εδώ
ProMark 120/220 V2.5 - Κατεβάστε το από εδώ V2.5 - Κατεβάστε το από εδώ
MobileMapper 100/120 V2.5 - Κατεβάστε το από εδώ V2.5 - Κατεβάστε το από εδώ
MobileMapper 300 V4.91 V5.00
EPOCH 50 V4.00 V5.10
EPOCH 35 V3.62 V4.00
EPOCH 25 V2.32 V2.32
EPOCH 10 V1.00 V1.00
ProMark 500 V6.8 - Κατεβάστε το από εδώ V6.8 - Κατεβάστε το από εδώ
ProFlex 500 V4.5 - Κατεβάστε το από εδώ V4.5 - Κατεβάστε το από εδώ
MobileMapper 50 Δεν επηρεάζεται από το GPS Week Number Rollover
MobileMapper 10/20 Δεν επηρεάζεται από το GPS Week Number Rollover
ProMark 2 / ProMark 3 Δεν επηρεάζεται από το GPS Week Number Rollover
MobileMapper CE / CX / 6 Δεν επηρεάζεται από το GPS Week Number Rollover

 

*Όσον αφορά τους δέκτες SP60 & SP80, σημειώστε ότι η έκδοση firmware 3.38 είναι ανεξάρτητη από την περίοδο εγγύησης. Συνεπώς, εάν η τρέχουσα έκδοση του δέκτη σας είναι 1.xx ή 2.xx, μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την έκδοση 3.38 ακόμα κι αν ο δέκτης είναι εκτός της περιόδου εγγύησης (και στη συνέχεια να κατεβάσετε την έκδοση 3.81 για τον SP60 σύμφωνα με τον Πίνακα)

Για την αναβάθμιση του firmware V 3.38 του δέκτη SP60, είναι απαραίτητη η έκδοση V 8.8 (ή κάθε επόμενη έκδοση) της εφαρμογής Spectra Precision Loader. Μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

Ορισμένοι GNSS δέκτες παλαιότερης γενιάς οι οποίοι δεν εμφανίζονται στον Πίνακα, εξακολουθούν να υπόκεινται σε έλεγχο από την Spectra Geospatial σχετικά με τη συμβατότητα τους με το GPS week rollover. Σας προτείνουμε να ελέγχετε περιοδικά την σημείωση υποστήριξης (Support Note) μέσω του συνδέσμου που ακολουθεί, για συγκεκριμένες μελλοντικές ενημερώσεις του εκάστοτε GNSS δέκτη.

 

Support Note

Όλες οι παραπάνω επικαιροποιήσεις firmware παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ και ο καθένας μπορεί να εκτελέσει τη διαδικασία σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχουμε μέσω του συνδέσμου του εκάστοτε firmware στον πιο πάνω Πίνακα. Εφόσον επιθυμείτε να εκτελεστεί η επικαιροποίηση από τη GeoSense η υπηρεσία χρεώνεται, για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

 


 

 

 

 

 * για επιστροφή στην ενότητα "Νέα - Ανακοινώσεις" πατήστε εδώ