Υπηρεσίες

Η GEOSENSE παρέχει ολοκληρωμένες εξειδικευμένες υπηρεσίες και υποστήριξη σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών και επιστημονικών περιοχών μέσω ενός δικτύου έμπειρων συνεργατών, συμβούλων και ειδικών επιστημόνων. Ακόμη μέσω του τμήματος Τεχνολογίας και Ανάπτυξης εξελίσσονται και αναπτύσσονται εφαρμογές και εργαλεία, προσαρμόζοντας πάντα τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στις δικές σας απαιτήσεις και ανάγκες.

Με την αγορά του εξοπλισμού προσφέρεται δωρεάν εκπαίδευση στο χειρισμό και στη χρήση του. Η διάρκεια της εκπαίδευσης εξαρτάται από το είδος του εξοπλισμού που προμηθεύεται ο πελάτης. Η εταιρεία μας παρέχει και συμπληρωματικά προγράμματα εκπαίδευσης, κατόπιν συνεννόησης, ώστε να ενημερώνονται συνεχώς οι χρήστες των προϊόντων που διαθέτουμε.

Η εταιρεία μας διαθέτει πλήρες τμήμα service των προϊόντων που αντιπροσωπεύει, στελεχωμένο με άρτια καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό που εξασφαλίζει γρήγορη, αξιόπιστη και οικονομική επισκευή του οργάνου στα εργαστήριά μας.

Οι GPS/GNSS δέκτες της καθώς και όλα τα παρελκόμενά τους ελέγχονται και επισκευάζονται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών. Ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια της επισκευής, παρέχεται στους πελάτες εξοπλισμός υποστήριξης ώστε να συνεχίζουν απρόσκοπτα τις εργασίες τους. Οι γεωδαιτικοί σταθμοί, οι χωροβάτες και τα Laser υποστηρίζονται πλήρως από το άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο, το οποίο μέσα από το service της εταιρείας μας:

- εκδίδει πιστοποιητικά διακρίβωσης
- εκτελεί ελέγχους της τροφοδοσίας των οργάνων
- προβαίνει σε γενική συντήρηση σύμφωνα με τον κατασκευαστή
- επιδιορθώνει βλάβες ηλεκτρονικής ή/και μηχανικής μορφής που οφείλονται σε πτώση
- έχει επιτύχει μικρό μέσο χρόνο παράδοσης του εξοπλισμού με χαμηλό κόστος, άριστη ποιότητα υπηρεσιών και εξυπηρέτησης.