08.11.2019

4η Συνάντηση προόδου για το έργο "Ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου φωτοβολταϊκών πάρκων με IR-θερμογραφία από αυτόνομα εναέρια οχήματα (drones)" (PV-Auto-Scout)

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ολοκληρώθηκε η προγραμματισμένη 4η συνάντηση προόδου των εταίρων του ερευνητικού έργου με τίτλο “Ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου φωτοβολταϊκών πάρκων με IR-θερμογραφία από αυτόνομα εναέρια οχήματα (drones)” – “Integrated system for the automated inspection of photovoltaic parks using IR-thermography via autonomous aerial vehicles (drones)” και ακρωνύμιο PV-Auto-Scout, ενός από τα τρία ερευνητικά έργα στα οποία συμμετέχει η GeoSense σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και εταιρίες, στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ.

 

 

Η συνάντηση διοργανώθηκε από τους εταίρους στα Ιωάννινα την Παρασκευή 08 Νοεμβρίου 2019 και ολοκληρώθηκε με θερμές εκφράσεις ικανοποίησης, τόσο σε τεχνικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο, καθώς το έργο έχει ήδη συμπληρώσει τον 1,5 από τα 3 χρόνια υλοποίησης του ακολουθώντας πιστά το ισχύον χρονοδιάγραμμα.

 

   

 

Θυμίζουμε ότι η GeoSense, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου PV-Auto-Scout, έχει την τιμή να συνεργάζεται  με φορείς και εταιρίες, η καθεμία πρωτοπόρος στον χώρο της.

Συγκεκριμένα,  η GeoSense συνεργάζεται επάξια και με θαυμαστά αποτελέσματα με:

-  το Εργαστήριο Μηχανικής Σύνθετων και Ευφυών Υλικών (CSM) του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

-  το Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών (CSL) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

- τις εταιρίες PaEnGroup και K-REN, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με εξαιρετική γνώση του αντικειμένου.

Αντικείμενο του έργου διάρκειας τριών ετών είναι η ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματοποιημένου ελέγχου των φωτοβολταϊκών στοιχείων/πάνελ με τη χρήση εναέριας υπέρυθρης (IR) θερμογραφίας, μέσω του οποίου:

(α)  θα μειωθεί ο χρόνος ελέγχου των φωτοβολταϊκών συστημάτων (ΦΒΣ),

(β)  θα αναβαθμιστεί η ποιότητα/ακρίβεια του ελέγχου και

(γ)  θα επιτυγχάνεται μια πιο άμεση εκτίμηση βλαβών των ΦΒΣ με σκοπό τη διαχρονικά βέλτιστη ενεργειακή απόδοση.

Το έργο θα εστιάσει σε θέματα που δεν υποστηρίζονται ικανοποιητικά από εμπορικά διαθέσιμες λύσεις, και στην ολοκλήρωση των διαφόρων συστημάτων έτσι ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή λειτουργικότητα όπως θα οριστεί από τους τελικούς χρήστες του έργου.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

 

 

 

 

 * για επιστροφή στην ενότητα "Νέα - Ανακοινώσεις" πατήστε εδώ