14.11.2019

Έναρξη του ερευνητικού έργου  “Μικτή Πραγματικότητα και Γεωπληροφορική για την Επίδειξη Μνημείων" (MERGIN' MODE)

Σε νέο ερευνητικό έργο συμμετέχει η GeoSense, με τίτλο “Μικτή Πραγματικότητα και Γεωπληροφορική για την Επίδειξη Μνημείων" - MixEd Reality and GeoINformatics for MOnument DEmonstration με ακρωνύμιο MERGIN' MODE και κωδικό Τ6ΥΒΠ-00297. Το ερευνητικό αυτό έργο διάρκειας 30 μηνών ξεκίνησε στις 11 Οκτωβρίου 2019 και διενεργείται στο πλαίσιο της ειδικής δράσης «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ».

 

Την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της GeoSense, η εναρκτήρια συνάντηση μεταξύ των εταίρων του έργου όπου τέθηκαν οι βάσεις και συμφωνήθηκε το πρόγραμμα υλοποίησης του έργου. Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη ξεκίνησαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και αίσθηση καθήκοντος, νιώθοντας εις βάθος την ανάγκη επίδειξης των μνημείων της χώρας μας.

  


Στο έργο “Μικτή Πραγματικότητα και Γεωπληροφορική για την Επίδειξη Μνημείων" συμμετέχουν:

- η εταιρία Tessera Multimedia ως Συντονιστής, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και ασχολείται με τη σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικών
- το Τμήμα  Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
- η εταιρία GeoSense, πρωτοπόρος εταιρία στην τεχνολογία των Drones στην Ελλάδα με έντονη δραστηριοποίηση στο χώρο τόσο των Drones όσο και Τοπογραφικού Εξοπλισμού
- το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
- η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού

Το ερευνητικό έργο MERGIN' MODE αποτελεί ένα Πολιτιστικό Πληροφοριακό Σύστημα (Cultural Information System) που αποσκοπεί στην επίδειξη μνημείων (MOnument DEmonstration), μέσα από τη συγχώνευση (MERGIN’) του πραγματικού με το εικονικό, σε μια Μικτή Πραγματικότητα (MixEd Reality) επικουρούμενη από τεχνολογίες Γεωπληροφορικής (GeoINformatics).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων ‘‘Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» -«ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

                                                              

 

 

 

 

 * για επιστροφή στην ενότητα "Νέα - Ανακοινώσεις" πατήστε εδώ