27.06.2019

Ενημερωτική Ημερίδα για το έργο "sMart fArming with dRoneS" (MARS)

Σε ενημερωτική ημερίδα των συνεργαζόμενων φορέων στα πλαίσια του ερευνητικού έργου με τίτλο “ Έξυπνη Γεωργία με την χρήση Drones” – “sMartfArmingwithdRoneSκαι ακρωνύμιο MARS θα παρευρεθεί ο CTO της εταιρίας, κ. Βασίλης Πολύχρονος, την Τρίτη 02 Ιουλίου 2019, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στη Κοζάνη.

Σκοπός της ημερίδας αποτελεί η ενημέρωση του κοινού αλλά και των αναπτυξιακών φορέων της Δυτικής Μακεδονίας για το αντικείμενο του έργου, τους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα αλλά και την συμβολή του στην αγροτική οικονομία στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Ο  κ. Βασίλης Πολύχρονος θα παρουσιάσει το θέμα: Τηλεπισκόπηση Καλλιεργειών με το λογισμικό πρόγραμμα Pix4D, ενώ θα ακολουθήσει πιλοτική επίδειξη στις εγκαταστάσεις του τμήματος ΠΔΜ.

Η εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της αγροτικής παραγωγής, μείωση του κόστους παραγωγής με μειωμένες και στοχευμένες επεμβάσεις για φυτοπροστασία και λίπανση, ταχύτερη αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων από ιούς, μύκητες και ασθένειες που απειλούν τα δένδρα και τα φυτά και βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων με την αποφυγή υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στα προϊόντα και προστασία του περιβάλλοντος.

Θυμίζουμε ότι το ερευνητικό έργο MARS είναι ένα φιλόδοξο έργο στο πλαίσιο της δράσης ‘Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ’ που στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεματικής παρακολούθησης αγροτικών καλλιεργειών με τη χρήση Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΜΕΑ - drones). Η έρευνα εστιάζεται σε δύο περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον: στην περιοχή των Γρεβενών και στην περιοχή του Βελβεντού, δίνοντας έμφαση σε τοπικά προϊόντα με εξαγωγικό χαρακτήρα.

Οι στόχοι του ερευνητικού έργου συνοψίζονται ως εξής:

  • Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης και διάγνωσης των πρώιμων σταδίων ασθενειών σε δένδρα και φυτά της περιοχής των Γρεβενών και του Βελβεντού για τη στοχευμένη θεραπεία και ταχύτερη επαναφορά των προσβεβλημένων ειδών.
  • Η μείωση του κόστους παραγωγής και εποπτείας γεωργικών εκμεταλλεύσεων με την εφαρμογή και λειτουργία του προτεινόμενου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης MARS.
  • Η μείωση του όγκου εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων και η προστασία του περιβάλλοντος.
  • Η ενίσχυση της καινοτομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην οποία εντάσσονται οι καλλιέργειες του Αγροτικού Συνεταιρισμού ΕΠεξεργασίας ΟΠωροκηπευτικών (ΑΣΕΠΟΠ) και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γρεβενών (ΑΣΓ), ως πρότυπο εφαρμογής της Έξυπνης Γεωργίας.
  • Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων.

Στο έργο MARS, το οποίο συντονίζει ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Παναγιώτης Σαρηγιαννίδης, συμμετέχουν ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Γρεβενών, η GeoSense, η Agrosense και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

 

 

 

 

 * για επιστροφή στην ενότητα "Νέα - Ανακοινώσεις" πατήστε εδώ