GeoSense UAS Academy
mainProductImage

GeoSense UAS Academy

H GeoSense UAS Academy αποτελεί επίσημα Πιστοποιημένο και Αδειοδοτημένο από την Υ.Π.Α. Εκπαιδευτικό Κέντρο Χειριστών ΣμηΕΑ, από τα πρώτα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πλήρως εναρμονισμένο κατά EASA, με ολοκληρωμένη αυτοματοποιημένη διαδικασία εκπαίδευσης/εξέτασης για την χορήγηση Ευρωπαϊκού διπλώματος Επαγγελματία Χειριστή ΣμηΕΑ.

Περιγραφή

 

   

GeoSense UAS Academy

Γίνετε Επαγγελματίες Χειριστές ΣμηΕΑ

Αποκτήστε Ευρωπαϊκό Δίπλωμα

H GeoSense, πρωτοπόρος στο χώρο των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), όντας η πλέον έμπειρη ελληνική εταιρεία που εισήγαγε πρώτη την τεχνολογία των ΣμηΕΑ για επαγγελματική χρήση στην Ελλάδα και έχοντας πλέον το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην κατηγορία αυτή, ενώνει τις δυνάμεις της με την Filmcopters, την πλέον έμπειρη και πρωτοπόρο εταιρεία στον σχεδιασμό, κατασκευή και χειρισμό εξειδικευμένων ΣμηΕΑ για ειδικές εφαρμογές και έργα σε όλο τον κόσμο, λειτουργώντας ένα από τα πρώτα - και εξαιρετικά λίγα στην Ελλάδα - πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά Κέντρα χειριστών ΣμηΕΑ.                                                                                        

Το Πιστοποιημένο & Αναγνωρισμένο από την Υ.Π.Α. κατά EASA Εκπαιδευτικό Κέντρο GeoSense UAS Academy εφαρμόζει το διεθνές πρότυπο συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 & ISO 14001 και στην κατηγορία παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, ενώ τηρεί όλα τα προβλεπόμενα επίπεδα ασφαλείας. Η GeoSense UAS Academy εναρμονίζεται πλήρως με τους κανόνες της Υ.Π.Α. και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν δίπλωμα χειρισμού ΣμηΕΑ, πιστοποιημένο από την Υ.Π.Α. κατά EASA.

Η GeoSense UAS Academy, αποτελεί την πιο έξυπνη επιλογή για όσους θέλουν να επεκτείνουν τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες και να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους μέσω των καινοτόμων συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η εξειδικευμένη στην τεχνολογία των ΣμηΕΑ τεχνογνωσία μας, η πολύχρονη εμπειρία μας και η δυναμική και άριστα καταρτισμένη ομάδα εκπαιδευτών μας ικανοποιούν απόλυτα τις ανάγκες και τις προσδοκίες κάθε επαγγελματία, συνδυάζοντας άρρηκτα υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης με ανταγωνιστικές τιμές.

Η άρτια πτητική, θεωρητική και πρακτική κατάρτιση εκπαιδευομένων χειριστών ΣμηΕΑ - ώστε να γίνουν απόλυτα ικανοί στο άψογο χειρισμό και γενικότερα τις πτήσεις με ΣμηΕΑ σύμφωνα πάντα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της Υ.Π.Α. και η λήψη πιστοποιητικού παρακολούθησης αναγνωρισμένο από την Υ.Π.Α. είναι ένας από τους βασικούς σκοπούς λειτουργίας του εκπαιδευτικού κέντρου.

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Υ.Π.Α. – Νέοι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί

Από τις 31 Δεκεμβρίου 2020, οι εθνικοί κανόνες για τα αεροσκάφη αντικαταστάθηκαν από έναν κοινό ευρωπαϊκό κανονισμό, με σκοπό την δημιουργία μιας εναρμονισμένης αγοράς ΣμηΕΑ στην Ευρώπη, με υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας.

Οι επιχειρήσεις με drone πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τον κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/945 της Επιτροπής και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/947 της Επιτροπής.

Το νέο νομικό πλαίσιο εισάγει τρεις κατηγορίες επιχειρήσεων ΣμηΕΑ: Την «Ανοιχτή» την «Ειδική» και την «Πιστοποιημένη» κατηγορία.

«Ανοιχτή» κατηγορία Α1 & Α3, Α2
Λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλό επίπεδο κινδύνων, δεν απαιτείται έγκριση από την αρμόδια αρχή ούτε δήλωση από τον operator πριν από την επιχείρηση. Το drone πρέπει να έχει συνολική μάζα απογείωσης μικρότερη από 25 κιλά και να λειτουργεί σε οπτική επαφή σε ένα μέγιστο ύψος 120μ.

Η Ανοιχτή Κατηγορία διαιρείται σε υποκατηγορίες ανάλογα με τις διαφορετικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε επίπεδο χρήσης ιδίως όσον αφορά την απόσταση ασφαλείας μεταξύ του drone και των μη εμπλεκόμενων ατόμων. 

Οι υποκατηγορίες της Ανοιχτής Κατηγορίας είναι:

•          Α1 – Πτήση πάνω από πλήθος αλλά όχι πάνω από συγκεντρώσεις ατόμων
•          Α2 – Πτήση σε μικρή απόσταση από πλήθος ή συγκεντρώσεις ατόμων
•          Α3 – Πτήση μακριά από πλήθος και συγκεντρώσεις ατόμων

Σε επίπεδο drone, οι κατασκευαστές στο άμεσο μέλλον είναι υποχρεωμένοι να σημαίνουν τα προϊόντα τους με ετικέτα αναγνώρισης κλάσης (C0, C1, C2, C3, C4). Ο χρόνος ορόσημο για τη συμμόρφωση των κατασκευαστών είναι η 01/01/2023. Συνεπώς, ορίζονται 2 περίοδοι. Η πρώτη αφορά μέχρι την 31/12/2022 και η δεύτερη αφορά από την 01/01/2023.

 «Ειδική» κατηγορία
Λαμβάνοντας υπόψη το μεσαίο επίπεδο των σχετικών κινδύνων, απαιτείται έγκριση πριν από την πραγματοποίηση της επιχείρησης πτήσης, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα μείωσης του κινδύνου που προσδιορίζονται από μια εκτίμηση επιχειρησιακού κινδύνου (risk assessment), εκτός από ορισμένα τυποποιημένα σενάρια όπου αρκεί μια δήλωση του φορέα εκμετάλλευσης.

«Πιστοποιημένη» κατηγορία
Λαμβάνοντας υπόψη τους υψηλούς κινδύνους, απαιτείται η πιστοποίηση του ΣμηΕΑ και ενός εξουσιοδοτημένου πιλότου. Εάν έχετε ένα ΣμηΕΑ που μπορεί να μεταφέρει άτομα, βρίσκεστε στην Πιστοποιημένη κατηγορία!

Προγράμματα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Χειριστών ΣμηΕΑ

Πιστοποιημένοι και οι πλέον καταρτισμένοι εκπαιδευτές ΣμηΕΑ με πολυετή εμπειρία στην τεχνολογία και  χρήση των Drones σχεδίασαν για εσάς τα πιο ολοκληρωμένα, άκρως ανταποδοτικά, εκπαιδευτικά προγράμματα.

Εκπαίδευση Υψηλού Επιμορφωτικού Επιπέδου

Η πλήρως αυτοματοποιημένη εκπαιδευτική διαδικασία εκπαίδευσης/εξέτασης είναι  σχεδιασμένη έτσι ώστε να παρέχει πραγματικές πτητικές δεξιότητες στην πράξη, βασίζεται απόλυτα σε εξειδικευμένη γνώση και τεχνογνωσία πολλών ετών, ενώ η ύλη είναι προσαρμοσμένη σε παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτητικά πρότυπα.

Αποκτήστε ισχυρό επαγγελματικό ρόλο στις τεχνολογίες του μέλλοντος

Νέα Σεμινάρια Επαγγελματιών Χειριστών ΣμηΕΑ – Μάιος 2021

Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται 25-26-27 Μαϊου 2021 (17:00).
Η πρακτική εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην έδρα  της εταιρίας δια ζώσης σε συνεννόηση με τους εκπαιδευόμενους. 
 
Beginner course 25/5/2021 
Intermediate course 26/5/2021
 Advanced course 27/5/2021
     
Θεωρητική εκπαίδευση (6 ώρες)
Θεωρητική εκπαίδευση (5 ώρες)
Θεωρητική εκπαίδευση (4 ώρες)
 
 
 
 * Βασική νομοθεσία
 * Ολοκληρωμένοι προπτητικοί – μεταπτητικοί έλεγχοι
 * Τεχνικές γνώσεις ΣΜΗΕΑ
 * Κανόνες πτήσεων ΣΜΗΕΑ
 * Αρχές μετεωρολογίας
 * Ανατομία ΣΜΗΕΑ
 * Βασικοί προπτητικοί έλεγχοι
 * Περιβάλλον και σχεδιασμός πτήσεων
 * Προηγμένες δικλείδες ασφαλείας
 * Πτήση και πλοήγηση
 * Ανθρώπινες δυνατότητες και ασφάλεια
 * Εξειδικευμένες εφαρμογές ΣΜΗΕΑ
 * Μεταπτητικοί έλεγχοι και συντήρηση
 * Βασικές τεχνικές γνώσεις και δικλείδες ασφαλείας
 * Μέλλον και ΣμηΕΑ
 * Βασικές αρχές ασφάλειας πτήσεων
 
 
 
   
Πρακτική εκπαίδευση (2 ώρες)
Πρακτική εκπαίδευση (2 ώρες)
Πρακτική εκπαίδευση (2 ώρες)
 
 
 
 * Προετοιμασία και έλεγχοι
 * Μετεωρολογία και περιβάλλον πτήσης
 * Προηγμένες δικλείδες ασφαλείας στην πτήση
 * Απογείωση – Προσγείωση
 * Σχεδιασμός πτήσεων
 * Εξειδικευμένα πτητικά σενάρια
 * Πλοήγηση και βασικοί ελιγμοί
 * Εφαρμογή δικλείδων ασφαλείας
 * Βασικές εξειδικεύσεις πτήσεων
 
 * Πτήση και ελιγμοί συνδυαστικών χειρισμών
 

Επιλέξτε το course που σας ταιριάζει και καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες

 
  
Ειδικότητες / Προγράμματα Ειδικών Αδειών

Επιπλέον της βασικής Θεωρητικής και Πρακτικής εκπαίδευσης, οι υποψήφιοι χειριστές ΣμηΕΑ μπορούν να παρακολουθήσουν τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικών αδειών της GeoSense UAS Academy και να πιστοποιηθούν από την Υ.Π.Α.
Αφορούν μόνο όσους έχουν ολοκληρώσει την θεωρητική εκπαίδευση έως 31/12/2020,  σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της ΥΠΑ.
 
 * Ειδικότητα Εκπαιδευτών Χειριστών ΣμηΕΑ
 * Ειδικότητα πτήσεων σε απόσταση με επέκταση οπτικής επαφής (Extended Visual Line of Sight – EVLOS)
 * Ειδικότητα πτήσεων σε απόσταση πέραν οπτικής επαφής (Beyond Visual Line of Sight – BVLOS)
 * Ειδικότητα Νυχτερινών Πτήσεων 
 * Ειδικότητα εναερίων εργασιών (Aerial Works) η οποία περιλαμβάνει τις κατευθύνσεις:
 * Φωτογραμμετρία
- Αποτυπώσεις – εναέριες χαρτογραφήσεις 2D/3D
- Ογκομετρήσεις
 * Επιθεωρήσεις
- Επιθεώρηση παγίων
- Αποτυπώσεις όψεων
- Θερμογραφήσεις
 *Γεωργία Ακριβείας
 *Αεροφωτογραφήσεις & Βιντεολήψεις
 
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις ειδικότητες και για όσους έχουν ολοκληρώσει την θεωρητική εκπαίδευση έως 31/12/2021, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Απόλυτη Ασφάλεια σε Κάθε Πτήση

Με απόλυτη προσήλωση στην ηθική και επαγγελματική δεοντολογία, κάθε πτήση διεξάγεται με απόλυτη ασφάλεια και νομιμότητα, με στόλο νηολογημένων & ασφαλισμένων σύγχρονων ΣμηΕΑ, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τον εγκεκριμένο από την ΥΠΑ εσωτερικό κανονισμό ασφάλειας πτήσεων. 

 

 

Ζητείστε περισσότερες πληροφορίες:

information