01.07.2019

Η GeoSense χορηγός των διεθνών επιστημονικών συνεδρίων CIOSTA – CIGR V και EFITA

Χορηγός των διεθνών επιστημονικών συνεδρίων CIOSTA – CIGR V και EFITA που διεξάχθησαν 24-29 Ιουνίου 2019 στην Ρόδο είχε την τιμή να είναι η GeoSense, πιστή στην δέσμευσή της να υποστηρίζει πάντα και με κάθε τρόπο καινοτόμες και προηγμένες έρευνες στον κλάδο της πρωτογενούς παραγωγής.

Τα συνέδρια διοργανώθηκαν από το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο της διαρκούς ανταλλαγής γνώσεων αλλά και της προώθησης της καινοτομίας στον τομέα της αγρο-διατροφής και των βιο-συστημάτων, ενώ αποτελούν δύο από τα σημαντικότερες διασκέψεις στον κλάδο παρουσιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα, με παγκόσμια απήχηση.

Πιο συγκεκριμένα:

-  Το συνέδριο  CIOSTA – CIGR V (24-26 Ιουνίου 2019), με παρουσία από το 1950 και συμμετέχοντες από 40 χώρες, αποτελεί μέρος της δράσης της Διεθνούς Επιτροπής Αγροτικής Μηχανικής και Βιο-συστημάτων που ιδρύθηκε το 1930 (CIGR). Τα συνέδρια που διοργανώνονται σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Aarhus University, εστιάζουν στην έρευνα και στην καινοτομία στη διαχείριση αγροτικών και δασικών συστημάτων με κύριο θέμα τις αποφάσεις με επίκεντρο την αειφορία στον τομέα της βιο-οικονομίας.

Περισσότερες πληροφορίες: https://ciosta2019.com/

 -  Το συνέδριο EFITA (27-29 Ιουνίου 2019), με παρουσία από το 1997 και συμμετέχοντες από 25 χώρες, εξειδικεύεται στις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών επάνω στην ανάπτυξη συστημάτων για χρήση στον αγρο-διατροφικό τομέα αλλά και τη διαχείριση βιο-συστημάτων. Υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πληροφορικής στη Γεωργία, τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον (EFITA) σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Συνέδριο Υπολογιστών στη Γεωργία (WCCA).

Περισσότερες πληροφορίες: https://efita2019.com/

 

Η Geosense δεν θα μπορούσε να μην υποστηρίξει τα δύο αυτά συνέδρια, πόλος έλξης για την διεθνή επιστημονική κοινότητα αλλά και για πλήθος επιχειρηματιών και εκπροσώπων επιχειρηματικών ομάδων, βάζοντας το δικό της λιθαράκι στην προώθηση καινοτόμων και προηγμένων ερευνών στον κλάδο της πρωτογενούς παραγωγής.

 Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε κάθε αντίστοιχη προσπάθεια!

 

 

 

 

 * για επιστροφή στην ενότητα "Νέα - Ανακοινώσεις" πατήστε εδώ