01.09.2020

Έναρξη του έργου AdVISEr της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ΚΥΚΛΟΣ

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του ερευνητικού έργου AdVISEr με τίτλο «Αυτοματοποιημένη εποπτεία εναέριας λήψης του Ελληνικού Δικτύου γραμμών μεταφοράς ρεύματος», ενός από τα πέντε ερευνητικά έργα στα οποία συμμετέχει η GeoSense σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και εταιρίες.

Αντικείμενο του έργου, διάρκειας 30 μηνών, είναι η υλοποίηση ενός συστήματος ΣμηΕΑ, καταλλήλως εξοπλισμένου με αισθητήρες για την επιτήρηση και ανίχνευση των εναέριων γραμμών διανομής ρεύματος, ικανό να εξάγει αποτελέσματα φθορών ή απωλειών σε πραγματικό χρόνο.

Στο έργο συμμετέχουν:

- Τα Εργαστήρια Κυκλωμάτων, Αισθητήρων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΚΑ2ΠΕ) και Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος & Εικόνας (Display lab) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης
- Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας)
- Η GEOSENSE Ι.Κ.Ε.,με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με πολυετή εμπειρία στην τεχνολογία των Drones
-Το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Υπολογιστών (CSAL) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ΚΥΚΛΟΣ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

 adviser

 
 
 
 

 

 * για επιστροφή στην ενότητα "Νέα - Ανακοινώσεις" πατήστε εδώ