15.01.2016

Παραγωγή υψηλής ακρίβειας 3D δεδομένων εσωτερικών χώρων με χρήση των DJI Osmo & Pix4D mapper Pro

Περίληψη

Η σύγχρονη φωτογραμμετρική μεθοδολογία  αποτύπωσης  με χρήση drones,  κερδίζει συνεχώς έδαφος σε μελέτες σκοπιμότητας,  παρακολούθηση  εξέλιξης  κατασκευαστικών έργων, συγκοινωνιακό σχεδιασμό, χαρτογράφηση, κτηματολόγιο, μέτρηση όγκων σε ορυχεία κλπ. Η χρήση των drones  σε εσωτερικούς χώρους εγκυμονεί κινδύνους για το ίδιο το μέσο και σε πολλές περιπτώσεις είναι αδύνατη η εφαρμογή τους λόγω  των  χαρακτηριστικών  του χώρου (εμπόδια, στενά περάσματα  κ.ά.).  Επιπλέον, οι εσωτερικοί χώροι παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες όπως χαμηλός φυσικός φωτισμός, τεχνητός φωτισμός,  επιφάνειες με υψηλή  ανακλασιμότητα, επιφάνειες με ενιαίο χρώμα χωρίς υφή και λεπτομέρειες, έντονες διακυμάνσεις φωτισμού και σκιάσεις, για να αναφέρουμε μερικές από αυτές. Σήμερα, η αποτύπωση εσωτερικών χώρων γίνεται με τεχνολογίες  laser  αποστασιόμετρων δίνοντας ιδιαιτέρως ακριβή αποτελέσματα χωρίς να επηρεάζονται από τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των χώρων.

Η εφαρμογή φωτογραμμετρικής μεθοδολογίας  αποτύπωσης θα πρέπει να μπορεί να δώσει τουλάχιστον τις ίδιες ακρίβειες (1-2mm) αλλά και κάποια προστιθέμενη αξία, όπως  για παράδειγμα, η αποτύπωση του συνόλου του χώρου και η δυνατότητα εξαγωγής μετρητικής πληροφορίας για οτιδήποτε καταγράφει ο φωτογραφικός φακός έναντι της μέτρησης συγκεκριμένων διανυσμάτων (μεθοδολογία μέτρησης με  laser  αποστασιόμετρα). Επιπλέον, θα πρέπει το κόστος εφαρμογής της συγκεκριμένης μεθοδολογίας να είναι σημαντικά φτηνότερο από τo  αντίστοιχο των laser scanner.


Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζονται  η μεθοδολογία, τα προβλήματα εφαρμογής και  τα μετρητικά αποτελέσματα μιας αποτύπωσης εσωτερικού χώρου με χρήση του φωτογραφικού συστήματος DJI OSMO. Ως πεδίο εφαρμογής, χρησιμοποιήθηκε ένα  γραφείο στην έδρα της  Geosense  με πολλές από τις προαναφερθείσες ιδιαιτερότητες. Για την επεξεργασία των δεδομένων και παραγωγή 3D νέφους, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό της Pix4D, Pix4Dmapper Pro.

Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας έδειξαν ότι όπου μπορεί να εφαρμοστεί η φωτογραμμετρική μεθοδολογία 3D αποτύπωσης, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά  σε όρους ακρίβειας φτάνοντας σε ακρίβειες μικρότερες του 1mm. Η χρήση του περιβάλλοντος  rayCloud  editor  του  Pix4Dmapper  επιτρέπει την εξαγωγή μετρητικής πληροφορίας σε οτιδήποτε έχει συλλάβει ο φωτογραφικός φακός, χωρίς την κατ’ ανάγκη παραγωγή 3D  νέφους σημείων σε επιφάνειες υψηλής ανακλασιμότητας όπως για παράδειγμα γυάλινες επιφάνειες. Συνεπώς, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να εξαχθεί 3D  νέφος, τα εργαλεία του  rayCloud  editor  επιτρέπουν τη διανυσματική 3D απόδοση του χώρου με πολύ υψηλή ακρίβεια.

- Για να δείτε το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ

- Πληροφορίες για το DJI Osmo εδώ

- Πληροφορίες για το λογισμικό Pix4D Mapper Pro εδώ

* για επιστροφή στην ενότητα "Νέα - Ανακοινώσεις" πατήστε εδώ