11.02.2016

Προκηρύχθηκαν τα νέα προγράμματα επιδότησης του ΕΣΠΑ. Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020. Μέσα από τα προγράμματα θα επιδοτηθούν-χρηματοδοτηθούν άνεργοι, επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες, νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις επίσημες προκηρύξεις, τα προγράμματα είναι τα παρακάτω:

1) Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

2) Πρόγραμμα Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

3) Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων

4) Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

 Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες και το προσωπικό της εταιρείας μας, είναι στη διάθεσή σας για να αναλύσουν τις ανάγκες της επιχείρησης σας και να σας βοηθήσουν να επιλέξετε και να προμηθευτείτε, μέσα από την ευρεία γκάμα των προϊόντων μας, τον απαραίτητο για τις εργασίες σας εξοπλισμό, στις καλύτερες τιμές της αγοράς!

Αναλυτικά οι δικαιούχοι και όλες οι πληροφορίες για τα νέα προγράμματα πατήστε εδώ:

* για επιστροφή στην ενότητα "Νέα - Ανακοινώσεις" πατήστε εδώ