08.05.2023

Χορηγός στην ημερίδα "Χρήση Συστημάτων Γεωργίας

Ακριβείας για τη Βέλτιστh Διαχείριση Εισροών με

Περιβαλλοντικά και Οικονομικά οφέλη" η GeoSense

 

Στην ημερίδα με θέμα «Χρήση Συστημάτων Γεωργίας Ακριβείας για την Βέλτιστη Διαχείριση Εισροών με Περιβαλλοντικά και Οικονομικά Οφέλη» έχει την τιμή να είναι Χορηγός η GeoSense.

 

 

Η ημερίδα πραγματοποιείται την Δευτέρα 08 Μαΐου 2023 στην αίθουσα συνεδριάσεων "Ιωάννης Παπαδάκης" του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, στην Λάρισα.

Η Γεωργία Ακριβείας εξελίσσεται σε σημαντική παράμετρο της αγροτικής παραγωγής και οι εφαρμογές της υιοθετούνται με ταχείς ρυθμούς από τον σύγχρονο Έλληνα αγρότη με οφέλη τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά. 

Η GeoSense, πρωτοπόρος εταιρία με εξειδικευμένες στην γεωργία ακριβείας τεχνολογικές λύσεις, δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια ημερίδα.

Την ίδια μέρα, Δευτέρα 08 Μαΐου 2023, στις 13.00, ο CTO της GeoSense κ. Βασίλης Πολύχρονος παραθέτει σχετική ομιλία, με θέμα: "Επεξεργασία πολυφασματικών δεδομένων με το λογισμικό φωτογραμμετρίας Pix4Dfields", άλλη  μια τεχνολογική λύση φωτογραμμετρίας που οδηγεί την γεωργία ακριβείας σε άλλη διάσταση.

Δείτε το πρόγραμμα:

Η εποικοδομητική αλληλεπίδραση με πραγματικούς χρήστες είναι το ζητούμενο.

Σας περιμένουμε όλους!

 

Περισσότερες πληροφορίες στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών.

Πατήστε εδώ