15.06.2018

Η GeoSense είχε την τιμή να είναι χορηγός στην ημερίδα που διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε συνεργασία με το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος με θέμα: “Δεδομένα Παρατήρησης Γης & Βιώσιμη Ανάπτυξη” (“E.O. Data and Sustainable Development)” στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν:
- να σκιαγραφηθεί το τεράστιο εύρος των δυνατοτήτων χρήσης αυτών των δεδομένων
- να τονιστεί η μετατροπή τους σε υπηρεσίες κοινωνικού οφέλους και η επακόλουθη συνεισφορά τους στη βιώσιμη ανάπτυξη
- να επισημανθούν τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την πρόσβαση σε αυτά, αλλά και να συζητηθούν οι τρόποι αντιμετώπισής τους
 
Σας ευχαριστούμε που παρευρεθήκατε!
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* για επιστροφή στην ενότητα "Νέα - Ανακοινώσεις" πατήστε εδώ