GeoSense UAS Academy
mainProductImage

GeoSense UAS Academy

H GeoSense UAS Academy αποτελεί επίσημα Πιστοποιημένο και Αδειοδοτημένο από την Υ.Π.Α. Εκπαιδευτικό Κέντρο Χειριστών ΣμηΕΑ, από τα πρώτα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Εναρμονίζεται πλήρως με τους κανόνες της Υ.Π.Α. και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν αναγνωρισμένο δίπλωμα χειρισμού ΣμηΕΑ.

Περιγραφή

  

Ευέλικτα τμήματα της επιλογής σας - Δυνατότητα Απομακρυσμένης Εκπαίδευσης

Η GeoSense UAS Academy ανοίγει νέους επαγγελματικούς ορίζοντες!

Η GeoSense σε συνεργασία με την Filmcopters αποτελεί πια επίσημα Πιστοποιημένο και Αδειoδοτημένο από την Υ.Π.Α. (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) Εκπαιδευτικό Κέντρο Χειριστών ΣμηΕΑ με το διακριτικό τίτλο GeoSense UAS Academy, από τα πρώτα σε ολόκληρη την Ελλάδα.

H GeoSense, πρωτοπόρος στο χώρο των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), όντας η πλέον έμπειρη ελληνική εταιρεία που εισήγαγε πρώτη την τεχνολογία των ΣμηΕΑ για επαγγελματική χρήση στην Ελλάδα και έχοντας πλέον το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην κατηγορία αυτή, ενώνει τις δυνάμεις της με την Filmcopters, την πλέον έμπειρη και πρωτοπόρο εταιρεία στον σχεδιασμό, κατασκευή και χειρισμό εξειδικευμένων ΣμηΕΑ για ειδικές εφαρμογές και έργα σε όλο τον κόσμο, λειτουργώντας ένα από τα πρώτα - και εξαιρετικά λίγα στην Ελλάδα - πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά Κέντρα χειριστών ΣμηΕΑ.                                                                                        

Το Πιστοποιημένο & Αναγνωρισμένο από την Υ.Π.Α. Εκπαιδευτικό Κέντρο GeoSense UAS Academy εφαρμόζει το διεθνές πρότυπο συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και στην κατηγορία παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, ενώ τηρεί όλα τα προβλεπόμενα επίπεδα ασφαλείας. Η GeoSense UAS Academy εναρμονίζεται πλήρως με τους κανόνες της Υ.Π.Α. και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν δίπλωμα χειρισμού ΣμηΕΑ, πιστοποιημένο από την Υ.Π.Α.

Η Ελληνική & Ευρωπαϊκή νομοθεσία υποχρεώνει πλέον όποιον επιθυμεί να παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τα ΣμηΕΑ να γίνει αδειούχος χειριστής ΣμηΕΑ. Η άρτια πτητική, θεωρητική και πρακτική κατάρτιση εκπαιδευομένων χειριστών ΣμηΕΑ - ώστε να γίνουν απόλυτα ικανοί στο άψογο χειρισμό και γενικότερα τις πτήσεις με ΣμηΕΑ σύμφωνα πάντα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της Υ.Π.Α. - και η λήψη πιστοποιητικού παρακολούθησης αναγνωρισμένο από την Υ.Π.Α. είναι ένας από τους βασικούς σκοπούς λειτουργίας του εκπαιδευτικού κέντρου.

Η εκπαιδευτική διαδικασία της σχολής μας, πέραν των ελαχίστων τυπικών προτύπων όπως ορίζονται από την ΥΠΑ, είναι βασισμένη σε εξειδικευμένη γνώση και τεχνογνωσία, με προσαρμοσμένη ύλη κορυφαίων πτητικών προτύπων όπως της Αγγλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ οι εκπαιδευτές μας είναι από τους πλέον παλαιότερους και εμπειρότερους με πτητική δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο. Για μας η εκπαίδευση δεν σταματά στην απόκτηση των τυπικών αδειοδοτήσεων, αλλά συνεχίζεται με την μεταφορά γνώσης και εμπειρίας, με σκοπό να αποκτήσετε μοναδικές δεξιότητες.- ΕΓΓΡΑΦΕΣ & ΤΜΗΜΑΤΑ

Δήλωσε συμμετοχή σε ευέλικτα τμήματα της προτίμησής σου.  Δίνεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ εντατικών καθημερινών πρωινών ή απογευματινών τμημάτων  για μεγαλύτερη ευελιξία στην διαχείριση του χρόνου σας.

Επίσης η GeoSense UAS Academy είναι αδειοδοτημένη να παρέχει την δυνατότητα απομακρυσμένης θεωρητικής εκπαίδευσης (e-learning) μέσω ειδικής πλατφόρμας παράλληλα με το φυσικό τμήμα. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει πια την δυνατότητα στην φόρμα εγγραφής, να δηλώσει το ενδιαφέρον του για online παρακολούθηση των φυσικών τμημάτων, μέσω της ειδικής πλατφόρμας e-learning.

Η εν λόγω πλατφόρμα προσφέρει στον χρήστη πλήθος δυνατοτήτων (π.χ. σύνδεση από οποιαδήποτε συσκευή, live παρακολούθηση, screen sharing, αποστολή αρχείων και μηνυμάτων, δημιουργία αναφορών κ.α.) διευκολύνοντάς τον στην παρακολούθηση των μαθημάτων. Μετά την εγγραφή και πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα, δίνονται στον χρήστη όλες οι σχετικές οδηγίες για να εγκαταστήσει την πλατφόρμα και να την θέσει σε πλήρη εφαρμογή.

Για να εξασφαλίσετε θέση στα τμήματα της GeoSense UAS Academy συμπληρώστε την φόρμα εγγραφής που βρίσκεται ΕΔΩ

Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας!
Δήλωσε συμμετοχή και πέτα νόμιμα και με ασφάλεια!


- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα μαθήματα σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο και ολόκληρη η προετοιμασία πραγματοποιούνται από τους ελάχιστους στην Ελλάδα και πλέον ειδικούς με πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της GeoSense UAS Academy σύμφωνα και με το θεσμικό πλαίσιο της Υ.Π.Α. αποτελείται από  50 ώρες βασικής θεωρητικής εκπαίδευσης και από πρακτική εκπαίδευση ανάλογα με την αιτούμενη κατηγορία χειριστή, κάνοντας τους εκπαιδευόμενους άρτια καταρτισμένους σε κάθετι που αφορά τον χειρισμό ΣμηΕΑ. Συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Οι τρεις κατηγορίες αδειών χειριστή είναι:

 • UAS Pilot Α για ΣμηΕΑ MTOM  έως 1Kg
 • UAS Pilot Β για ΣμηΕΑ MTOM από 1Kg έως 4Kg
 • UAS Pilot C για ΣμηΕΑ MTOM από 4Kg έως 25Kg

Συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Πρόγραμμα ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης κάθε εκπαιδευτικής σειράς έχει συνολική διάρκεια πενήντα (50) ώρες και περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα:

 1. Νομοθεσία πολιτικής αεροπορίας - Νομοθεσία ΣμηΕΑ
 2. Κανόνες εναερίου κυκλοφορίας
 3. Βασική αεροπορική μετεωρολογία
 4. Αεροναυτιλία
 5. Ανθρώπινες δυνατότητες
 6. Αεροδυναμική πτήσης
 7. Επικοινωνίες
 8. Τεχνικές γνώσεις ΣμηΕΑ

Μετά το τέλος της θεωρητικής εκπαίδευσης, το Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο GeoSense UAS Academy εκδίδει σχετική ατομική βεβαίωση, αντίγραφο της οποίας λαμβάνει ο εκπαιδευόμενος και στη συνέχεια υποβάλλει στην ΥΠΑ/Δ2 βεβαίωση συνολικής κατάστασης μαθητών που έχουν περατώσει τη θεωρητική τους εκπαίδευση και είναι έτοιμοι και καλά προετοιμασμένοι να λάβουν μέρος στις γραπτές εξετάσεις που διενεργούνται από την ΥΠΑ/ΣΠΟΑ.

Πρόγραμμα ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ εκπαίδευσης

Η πρακτική εκπαίδευση ακολουθεί εγκεκριμένο πρόγραμμα από την ΥΠΑ και ανάλογα με την κατηγορία αδείας, έχει ως εξής:

 • UAS Pilot Α (ΣμηΕΑ MTOM  έως 1Kg) τρεις (3) ώρες πτήσης
 • UAS Pilot Β (ΣμηΕΑ MTOM από 1Kg έως 4Kg) επτά (7) ώρες πτήσης
 • UAS Pilot C (ΣμηΕΑ MTOM από 4Kg έως 25Kg) δώδεκα (12) ώρες πτήσης

Υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη των εκπαιδευτών η πρακτική εκπαίδευση περιλαμβάνει:

 1. Αναγνώριση και διαχείριση κινδύνων
 2. Προετοιμασία πτήσης, χειρισμοί προ πτήσεως. Επιθεώρηση και εξυπηρέτηση του ΣμηΕΑ και του σταθμού εδάφους, ανεφοδιασμό, έλεγχοι επικοινωνιών και επιβεβαίωση λειτουργιών, διαμόρφωση, φόρτωση και επιβεβαίωση πληροφοριών σχεδίου πτήσης, διασφάλιση αδειών από υπηρεσίες ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας
 3. Λειτουργίες και κινήσεις εδάφους, όπου πραγματοποιείται εφαρμογή, πρόληψη και αποφυγή συγκρούσεων σε συνεργασία με παρατηρητή και λειτουργίες επικοινωνιών
 4. Οπτικός έλεγχος ΣμηΕΑ
 5. Επαναφορά από πτήση υπερβολικά χαμηλών ταχυτήτων, υπερβολικό βαθμό καθόδου, αποφυγή περιδίνησης
 6. Επαναφορά από ασυνήθιστες στάσεις με βοήθεια οργάνων ή κάμερας πτήσης
 7. Απογειώσεις και προσγειώσεις χωρίς και με άνεμο
 8. Διαδικασίες ναυτιλίας με όλα τα μέσα που διατίθενται και αλλαγές σχεδίου εν πτήση, απώλεια επικοινωνιών (C2 link failure)
 9. Αναγνώριση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και αποφυγή αυτών
 10.  Μη-κανονικές διαδικασίες και διαδικασίες ανάγκης συμπεριλαμβανομένων εξομοιουμένων κρατήσεων κινητήρα, απώλειας ηλεκτρικής ισχύος, δυσλειτουργίας λογισμικού, απώλειας C2 link, απώλειας επικοινωνιών, βλάβες άλλων συστημάτων
 11. Για ελικόπτερα, μη-κανονικές διαδικασίες και διαδικασίες ανάγκης συμπεριλαμβανομένων αυτοπεριστροφής, απώλειας στήριξης πτερυγίου στροφείου, χαμηλές στροφές στροφείου, αναγκαστική προσγείωση, επιχειρήσεις σε κεκλιμένο επίπεδο, απογείωση μέγιστης ισχύος, προσέγγιση με μεγάλη γωνία, απογείωση / προσγείωση με τροχοδρόμηση
 12. Συμμόρφωση με περιορισμούς εναερίου χώρου, οριζόντιος και κάθετος περιορισμός, συμμόρφωση με οδηγίες ΕΕΚ
 13. Για ελικόπτερα, αιώρηση, μετάπτωση σε πτήση και αντίθετα

Μετά το τέλος της πρακτικής εκπαίδευσης, το Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο GeoSense UAS Academy εκδίδει σχετική ατομική βεβαίωση, αντίγραφο της οποίας λαμβάνει ο εκπαιδευόμενος και στη συνέχεια υποβάλλει στην ΥΠΑ/Δ2 βεβαίωση συνολικής κατάστασης μαθητών που έχουν περατώσει την πρακτική τους εκπαίδευση και είναι έτοιμοι και καλά προετοιμασμένοι να λάβουν μέρος στις εξετάσεις πρακτικού μέρους που διενεργούνται από την ΥΠΑ/ΣΠΟΑ.


- ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Επιπλέον της βασικής Θεωρητικής και Πρακτικής εκπαίδευσης, οι υποψήφιοι χειριστές ΣμηΕΑ μπορούν να παρακολουθήσουν τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικών αδειών της GeoSense UAS Academy και να πιστοποιηθούν από την Υ.Π.Α. για τις παρακάτω ικανότητες & ειδικότητες:

 • Ικανότητα επί αεροπλάνου (σταθερή πτέρυγα – Fixed Wing)

 • Ειδικότητα πτήσεων σε απόσταση με επέκταση οπτικής επαφής (Extended Visual Line of Sight – EVLOS)

 • Ειδικότητα πτήσεων σε απόσταση πέραν οπτικής επαφής (Beyond Visual Line of Sight – BVLOS)

 • Ειδικότητα νυχτερινών πτήσεων (Night Flights)

 • Ειδικότητα εναερίων εργασιών (Aerial Works) η οποία περιλαμβάνει τις κατευθύνσεις:
  • Φωτογραμμετρία
   • Αποτυπώσεις – εναέριες χαρτογραφήσεις 2D/3D
   • Ογκομετρήσεις
  • Επιθεωρήσεις
   • Επιθεώρηση παγίων
   • Αποτυπώσεις όψεων
   • Θερμογραφήσεις
  • Γεωργία Ακριβείας
  • Αεροφωτογραφήσεις & Βιντεολήψεις


- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η GeoSense UAS Academy διαθέτει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και υλικοτεχνικό εξοπλισμό στην φυσική έδρα της εταιρείας για την εκτέλεση του προγράμματος θεωρητικής εκπαίδευσης, καθώς και στόλο νηολογημένων & ασφαλισμένων σύγχρονων ΣμηΕΑ για την εκτέλεση του προγράμματος πρακτικής εκπαίδευσης στο πεδίο εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της ΥΠΑ αναφορικά με τις ζώνες απαγόρευσης πτήσεων ΣμηΕΑ.

Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία των εκπαιδευόμενων χειριστών ΣμηΕΑ αλλά και πέραν αυτής, το εκπαιδευτικό κέντρο λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από την Υ.Π.Α. εσωτερικό κανονισμό ασφάλειας πτήσεων αλλά και το σχέδιο ανάλυσης/εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνου.

Η διαχείριση κινδύνου είναι κεντρικός πυρήνας της στρατηγικής διαχείρισης κάθε πτήσης. Επιπρόσθετα του εκπαιδευτικού προγράμματος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διεργασία με την οποία οι χειριστές προσεγγίζουν μεθοδικά τους κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητές τους, με σκοπό την επίτευξη του στόχου κάτω από τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Γίνε και εσύ επαγγελματίας χειριστής ΣμηΕΑ!

Κάνε την εγγραφή σου τώρα!

Κάνε την εγγραφή σου σε τμήμα Ικανοτήτων - Ειδικοτήτων τώρα!

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την έναρξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το κόστος αυτών αλλά και την συνολική διαδικασία επικοινωνήστε μαζί μας.

 

 

Ζητείστε περισσότερες πληροφορίες:

information